Pages Menu
Categories Menu

Posted in wevelgemse

Belangrijk investeringsdossier voor de bedrijventerreinen

Belangrijk investeringsdossier voor de bedrijventerreinen

Terwijl de pers enkel aandacht heeft voor de bars en de nachtwinkels, was er vorige vrijdag op de gemeenteraad de lancering van één van de belangrijkste dossiers van deze legislatuur, namelijk de heropwaardering van onze twee grootste bedrijventerreinen, Gullegem-Moorsele (het oude gedeelte) en Wevelgem-Zuid.

Ik zie dit als een bijzonder belangrijk signaal. Als gemeente hechten we namelijk veel belang aan de bedrijven op ons grondgebied en aan de duizenden werknemers die dagdagelijks via deze omgeving naar hun werk gaan.

In de vorige legislatuur (2007-2012) werd voor de beide bedrijventerreinen een revitaliseringsdossier opgemaakt. In zo’n dossier zitten alle cruciale elementen om tot een leefbare, veilige en duurzame omgeving te komen. Dit gaat o.a. over rioleringen, het wegwerken van gevaarlijke punten, betere ontsluiting, betere fietsvoorzieningen, meer groen, enz.

In mei 2013 keurde de Vlaamse regering, met dank aan minister-president Kris Peeters, een nieuw besluit goed met betrekking tot de subsidiëring van o.a. verouderde bedrijventerreinen. Dankzij dit besluit kunnen we tot 85% subsidie krijgen.

Maar we zijn er nog niet. Want om subsidies te bekomen moet een aanzienlijk dossier worden samengesteld, met o.a. een inrichtingsplan, beheerplan en een ontwerpdossier voor de infrastructuurwerken.

Daarnaast willen we als gemeente nog 2 bijkomende elementen toevoegen die wat verder onderzoek vragen. Dit is de mogelijke ontsluiting via de Moraviëstraat en het veiliger maken van het jaagpad voor fietsers ter hoogte van het bedrijventerrein.

Om dit tot een goed einde te brengen, sloten we een overeenkomst met de intercommunale Leiedal. Wat ons betreft, zijn zij de juiste partner om dit dossier tot een goed einde te brengen. We mikken op eind dit jaar voor de finalisering van het subsidiedossier.

En dan de cijfers:  de totale investering hebben we geraamd op 17.596.217 euro, waarvan er hopelijk 85% gesubsidieerd wordt, waardoor de gemeente rekent op een effectieve investering van 2.637.957 euro.

Post een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.